WE're OPEN

Open Group là tổ chức phi lợi nhuận, thành lập năm 2008, chính thức triển khai các hoạt động vì cộng đồng từ ngày 10/10/2010, kể từ đó đến nay lấy mốc 10-10-2010 làm ngày truyền thống của tổ chức, Open Group đã nhiều lần uyển chuyển xây dựng các hoạt động của mình để cho phù hợp với nhu cầu xã hội tại từng thời điểm để nó thật sự ý nghĩa cũng như có thể tự thân tồn tại và phát triển, tuy nhiên dù uyển chuyển thế nào đi nữa thì tất cả các hoạt động của Open Group không nằm ngoài tôn chỉ giúp "Nâng Cao Chất Lượng Cuộc Sống Cho Những Người Yếu Thế Và Người Dễ Bị Tổn Thương Tại Việt Nam" (Anh. Phan Thanh Nhàn)

KỊP - IN TIME

"Khi ai đó nói "Không kịp!", sẽ có nhiều người hỏi:"Tại sao?".

Hãy nghe Open Group kể về câu chuyện của chúng tôi." www.openvn.org